LagoonClear Tablets

Mật số Bacillus sp. hữu ích cao, ép Vibrio sp. hiệu quả

Xử lý nhanh các chất thải hữu cơ ở đáy ao

Kiểm soát khí độc đáy ao, làm trong lành ao nuôi

 

Xuất xứ: Airmax, USA

Qui cách: gói 227g/xô 30 gói