Pacific Mineral 123

Kích thích tôm lột vỏ và cứng vỏ nhanh

Ngăn ngừa tôm có hiện tượng cong thân, đục cơ rất hiệu quả

Giải quyết nhanh tôm có triệu chứng mềm vỏ khó cứng và chết sau khi lột xác