Biomax Actor

Men vi sinh đậm đặc, làm sạch nước, ổn định môi trường

Ao sạch-không ô nhiễm, hết khí độc, không nhớt (nhầy) nước

Cạnh tranh, lấn át vi khuẩn có hại (Vibrio sp.) phát triển

 

Xuất xứ: Airmax, USA

Qui cách: gói hữu cơ tự tan 227g/xô 30 gói (6,8kg)