Enviro Plus Treatment

Men vi sinh đậm đặc, làm sạch nước và xử lý đáy ao nuôi tôm

Khử khí độc và cải thiện chất lượng môi trường nước

Vi sinh có lợi sẽ lấn át và ép vi khuẩn có hại phát triển

 

Xuất xứ: Airmax, USA

Qui cách: gói 227g/xô 30 gói