Pro Bio

Vi sinh mật số cao, xử lý nước và đáy ao

Xử lý nhanh các chất thải hữu cơ hiệu quả

Kiểm soát khí độc, làm trong lành ao nuôi

 

Xuất xứ: Airmax, USA

Qui cách: Gói hữu cơ tự tan 227g/xô 30 gói (6,8kg)