Purpond Biolagoon

Chuyên dùng để xử lý đáy ao nuôi mật độ cao

Phân hủy chất thải hữu cơ, bùn đen tại hố siphon

Giúp ao sạch, sáng nước, không nhớt, ức chế vi khuẩn có hại.

 

Xuất xứ: Airmax, USA

Qui cách: 9,8 kg/xô