Pacific Vitamix 555

Giúp tôm tăng trọng, vỏ bóng sáng, chắc thịt, nặng cân

Ngăn ngừa tôm có hiện tượng cong thân, đục cơ rất hiệu quả

Kích thích tôm lột vỏ và cứng vỏ nhanh, tăng cường miễn dịch