Soluble Nutri ADE

Dinh dưỡng cao cấp, giúp tôm ăn khỏe, lớn nhanh

Giúp tôm lột xác đều, vỏ sáng bóng, chắc thịt

Kích thích tôm bắt mồi mạnh, tăng cường miễn dịch