Rock C

Chống sốc, tăng sức đề kháng, kích thích cho tôm cá

Giúp tôm cá nhanh chóng phục hồi sức khỏe khi bị stress

Tăng tỉ lệ sống ở cá nhỏ, nâng cao sản lượng cá thu hoạch