KV 100

Loại bỏ khuẩn, nấm, ký sinh trùng cực mạnh – khử trùng, tiêu độc

Trừ khử triệt để các chất hữu cơ và kim loại nặng trong nước ao nuôi

Không diệt tảo, tan nhanh, không tồn lưu trong nước gây hại cho tôm cá