BKC 80

Diệt khuẩn nhanh, khử trùng nguồn nước hiệu quả cao

Diệt nấm, nguyên sinh động vật, khử trùng dụng cụ

Điều chỉnh mật độ tảo trong ao, ổn định môi trường ao nuôi.