Gazyme

Men vi sinh đậm đặc, kích thích tiêu hóa, bổ sung enzyme đường ruột

Nâng cao khả năng hấp thu thức ăn, tăng cường chuyển hóa thức ăn

Ổn định đường ruột, hạn chế hiệu quả các bệnh về đường tiêu hóa