Betadine 90

Dạng Iodine hữu cơ đậm đặc, diệt khuẩn an toàn và hiệu quả

Chặn đứng các bệnh do vi khuẩn gây ra, bệnh gan tụy, vi bào tử, nấm

Sát trùng, diệt sạch mần bệnh có trong nguồn nước nuôi và dụng cụ

Chặn đứng các bệnh như xuất huyết, hoại tử gan, tuột nhớt, thối đuôi,…