Stomix

Bổ sung khoáng chất thiết yếu vào môi trường ao nuôi tôm

Giúp tôm lột vỏ đồng loạt và cứng vỏ nhanh

Ngăn ngừa tôm bị mềm vỏ, cong hân, đục cơ

 

Khoáng cao cấp, tan 100%

Qui cách: Bao 10kg