D Algae

Diệt tất cả các loại rong như: rong nhớt, rong đá, rong đuôi chồn, …

Diệt tất cả các loại tảo xanh,tảo đỏ trong ao nuôi

Khống chế tảo độc trong ao phát triển, ổn định môi trường ao nuôi

 

Qui cách: Hủ 500g