Fungy Stop

Đánh bay nhớt bạt, nấm đồng tiền trong ao nuôi tôm

Diệt khuẩn, trị các bệnh về đóng rong, đốm đen trên tôm cá

Thuộc nhóm sát trùng thế hệ mới, hiệu quả, an toàn cho ao nuôi