RapiClear

Men vi sinh đậm đặc, làm sạch nước và xử lý đáy ao nuôi tôm

Khử khí độc và cải thiện chất lượng môi trường nước

Vi sinh có lợi sẽ lấn át và ép vi khuẩn có hại phát triển

 

Xuất xứ: 100% vi sinh nhập từ Hoa Kỳ

Tính chất: vi sinh dạng viên nén

Qui cách: gói 227g/xô 30 gói