BKC 80

Diệt khuẩn nhanh, hiệu quả cao

Ngăn ngừa đóng rong, mòn râu, cụt đuôi