Aqua Vit

Tăng trọng nhanh, kích thích hệ miễn dịch

Chống thiếu dinh dưỡng, lột xác đồng đều, tăng tỷ lệ sống

Kích thích tôm bắt mồi mạnh, ăn khỏe, lớn nhanh