Minemix

Cung cấp vitamin tổng hợp và khoáng chất
Thúc đẩy tăng trưởng – tăng sức đề kháng