Glucan Cmix

Kích thích miễn dịch, tăng sức đề kháng

Kích thích gan tụy hoạt động tốt, ngăn ngừa dịch bệnh.

Gắn kết và tiêu diệt vi khuẩn có hại trọng ruột tôm