Vitagro

Tăng cường bổ dưỡng tuyệt đối, giúp vỏ tôm chắc, màu đẹp

Ngăn ngừa cong thân, đục cơ, bổ gan tụy, giải độc tố