Best Zyme

Men tiêu hóa đậm đặc, kích thích tiêu hóa

Giúp giãn nở đường ruột, tôm hấp thu thức ăn tốt

Ngăn ngừa tôm bị phân trắng, phân lỏng hiệu quả