Aquamin

Bổ sung vitamin và acid amin, giảm stress kích thích lột vỏ

Tăng cường bổ dưỡng, kích thích miễn dịch đặc hiệu